Idėjos autorė ir atlikėja: Ieva Navickaitė 

Garsas: Gabrielė Griciūtė

Dykuma, tarp smėlio kopų tūnančioje duobėje įkalintas žmogus, ir jo nenuilstanti, deginančio karščio alinama ir smėlio kruopelių vis užpustoma sizifiška pastanga ištrūkti. Ši klampi, siurrealistiška Kobo Abes vizija su jos kafkiškais, be atilsio ir be aiškaus tikslo į šalį braukiančiais viską užliejančia smėlio jūra herojais nejučia tapo tam tikru žmogaus, visuomenės ir pasaulio atspindžiu. Kolektyviai ir individualiai patiriamų problemų refleksija, izoliacijos, kvestionuojama žmogiškumo, tolerancijos ir asmeniniu individo „duobių“ parabole. 

Šios vizijos inspiruotas tyrimas prasideda mano pačios smėlio duobėje, tarsi įsižiūrint į mažiausią, asmeniškiausią šio peizažo detalę. Mano sukurtas perdegusio superherojaus personažas kovoja savo kovą ir bando atrasti tvirtą pagrindą po kojomis nuolat besikeičiančių reikšmių ir byrančio smėlio peizaže.