MA 108

Idėja, įkūnijimas: Erika Vizbaraitė

Judantys vaizdai: Gediminas Vansevičius, Audrius Budrys

Vaizdai: Laura Vansevičienė

Žodžiai: Goda Grigolytė

Montažas: Elena Kairytė

Garso įrašas: Rūta Girnytė

Kompozitorius: Dominykas Digimas

Trukmė: 10 min.

Tai pirmas kūrybinės grupės Ma kūrinys. Ma – japonų k. kilmės žodis, reiškiantis tuštumą, erdvę, tarpą, pauzę. Ma – skirtingų sričių kūrėjai, nepriklausoma menininkų iniciatyva, susibūrusi kurti tai, kas yra tarp – gyvenimo ir meno bei skirtingų meno šakų.

„Ma 108“ – trumpo metro šokio spektaklis, kurio kūrimas vyko lyg smėlio pilies pylimas: pamažu, per skirtingus patyrimus ir raiškos formas. Pradinis etapas – patyrimo dalis: būvis vienumoje, tyloje, pauzėje, kur gimsta judesys, vaizdinys ir žodis: „Kūryba kaip pauzė. Mano Ma karalystė – tai mano išjudinta tyla, įžodinti regėjimai, įvaizdintos nuojautos. Siekėme pajusti save kaip tarpą, kaip savaime tekantį gyvenimą. Kaip pauzę. Ir čia sukurti šokio, judesio haiku. Nešokant. Nevaidinant“, –  taip idėją apibūdina kūrėjai. 

Šie potyriai buvo fiksuomaji kone tuščioje erdvėje ir laike – dešimties parų atsiskyrimo laikotarpyje, „atsijungus“ nuo išorinio pasaulio. O tuomet „įsijungia“ vidinis – tikrasis – gyvenimas, ir iš čia plūsta nė pradžios, nė galo neturinti mūsų esantis: pradedant protėvių sapnuotais sapnais, kurie persikėlę ant mūsų pandemijos langinių kaip filmai sukosi iš chaoso nugvelbtoje ramybės akimirkoje, baigiant kasdien sutinkamais ir neišskaitytais ženklais, pranešimais, pėdsakais, kuriuos užmirštame, o gal patingime, nesugebame, išsigąstame juos išskaityti, pasekti, išgliaudyt.

Iš šio patyrimo sukurtas trumpo metro šokio filmas, kuriame, pasitelkus prozinį-poetinį haiku stilių, atsiskleidžia Ma erdvės pauzės momentai, atiduodant duoklę ir įkvėpimo semiantis iš tyliosios ir sraunosios Japonijai. Gvildename girdėtus, ir vis pasikartojančius, niekingai mus persekiojančius ir pačius svarbiausius klausimus: „Kas aš esu? Iš kur atėjau? Kur, kaip toliau būti? Kaip rasti būdų, kaip būti „gyvu“? Kas man gamta? Kam man protas, kam – širdis? Kaip padėt savo kūn ir kaip jis man gali padėti? Kaip nusilenkti, bet nenusižemint? Kaip padėkoti?“

108 – toks buvo Ma išgyvenimo burtažodis. Kasdienė 108 pilnų nusilenkimų praktika, apie kurią, kaip apie ašį, susivėrė šokio filmo epizodai. Nes nusilenkti – tai atsiduoti, paaukoti savo ego, pasitikėti, atsiprašyti. Nes 108 – Visatos sakraliosios formulės patyrimas: visa ko vienio (1), tuštumo ir tylos (0) bei begalybės ir amžinybės (gulsčias 8). Juk Saulės skersmuo yra apie 108 kartus didesnis nei Žemės, atstumas nuo Žemės iki Saulės yra maždaug 108 Saulės skersmenys, etc., etc.